ძირითადი მასალა

ტრიგონომეტრიული ფუნქციები

ისწავლეთ
ამ გაკვეთილში ვიდეოები და სტატიები არაა ხელმისაწვდომი
შეამოწმეთ, როგორ გესმით ტრიგონომეტრიული ფუნქციები ამ 14 კითხვით.

ამ თემის შესახებ

ეს თემა მოიცავს: - ტრიგონომეტრიული ფუნქციების ერთეულოვანი წრის განმარტება - ტრიგონომეტრიული იგივეობები - სინუსოიდური და ტრიგონომეტრიული ფუნქციების გრაფიკების აგება - შებრუნებული ტრიგონომეტრიული ფუნქციები და ტრიგონომეტრიული განტოლებების ამოხსნა - ტრიგონომეტრიული ფუნქციებით მოდელირება - პარამეტრული ფუნქციები