ძირითადი მასალა

განტოლებათა სისტემა

ისწავლეთ
ისწავლეთ
ისწავლეთ
შეამოწმეთ, როგორ გესმით განტოლებათა სისტემა ამ 14 კითხვით.

ამ თემის შესახებ

ეს თემა მოიცავს: - წრფივი სისტემების ამოხსნა - წრფივი სისტემების გრაფიკების აგება - წრფივი სისტემების ალგებრულად ამოხსნა - წრფივი სისტემის ამონახსნა სიმრავლის ანალიზი - ამოცანები წრფივ სისტემებზე