ძირითადი მასალა

თემა: მიმდევრობები და ინდუქცია

ამ თემის შესახებ

ეს თემა ფარავს შემდეგს: - სასრული არითმეტიკული მწკრივი - სასრული გეომეტრიული მწკრივი - უსასრულო გეომეტრიული მწკრივი - დედუქციური და ინდუქციური მსჯელობა