ძირითადი მასალა

ხარისხის შემცველი გამოსახულებები

ისწავლეთ
ხარისხის თვისებები ნამრავლებშიფრჩხილებთან გამოყენებული ხარისხის მაჩვენებლის თვისებებიხარისხის თვისებები განაყოფებშიხარისხის თვისებები: შეჯამება
ივარჯიშეთ
გაამრავლეთ ხარისხებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ხარისხების ხარისხებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
გაყავით ხარისხებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ნამრავლისა და განაყოფის ხარისხები (სტრუქტურირებული პრაქტიკა)მოიპოვეთ 4 პასუხი 5 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ნამრავლისა და განაყოფის ხარისხებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
უარყოფითი ხარისხის მაჩვენებლებიუარყოფითი ხარისხის განმარტებაუარყოფითი ხარისხები (მიმოხილვა)
ივარჯიშეთ
უარყოფითი ხარისხის მაჩვენებლებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
ხარისხების გამრავლება და გაყოფა (როცა ხარისხში მთელი რიცხვია)ნამრავლისა და განაყოფის ხარისხები (როცა მაჩვენებელი მთელი რიცხვია)ნულის ხარისხები
ივარჯიშეთ
გაამრავლეთ და გაყავით ხარისხები (როცა ექსპონენტი მთელი რიცხვია)მოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ნამრავლისა და განაყოფის ხარისხები (როცა მაჩვენებელი მთელი რიცხვია)მოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ხარისხის თვისებები, გამოწვევა (როცა მაჩვენებლები მთელი რიცხვებია)მოიპოვეთ 6 პასუხი 8 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
სტანდარტული ჩანაწერის მაგალითებისტანდარტული ჩანაწერის მაგალითი: 0.0000000003457სტანდარტული ჩანაწერის საშუალებით გამრავლების მაგალითისტანდარტული ჩანაწერის საშუალებით გამრავლება-გაყოფასამი რიცხვის გამრავლება სტანდარტული ჩანაწერის საშუალებით
ივარჯიშეთ
სტანდარტული ჩანაწერიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
სტანდარტული ჩანაწერის საშუალებით გამრავლება-გაყოფამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
ამოცანა სტანდარტულ ჩანაწერზე: სისხლის წითელი უჯრედებიამოცანა სტანდარტულ ჩანაწერზე: აშშ-ს სახელმწიფო ვალიამოცანა სტანდარტულ ჩანაწერზე: სინათლის სიჩქარე
ივარჯიშეთ
ამოცანები სტანდარტულ ჩანაწერებზემოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ამ თემის შესახებ

ვისწავლოთ ექსპონენტების ალგებრულად გამოყენება.