ძირითადი მასალა

განტოლებები და გეომეტრია

ივარჯიშეთ
ვარჯიში სეგმენტების შეკრების განტოლებაზემოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ვარჯიში შუაწერტილების განტოლებაზემოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
მოპირდაპირე კუთხეებით შედგენილ ტოლობაზე ვარჯიშიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ვარჯიში კუთხეების დაჯამებაშიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ამ თემის შესახებ

ნახეთ, როგორ გვეხმარება ალგებრა გეომეტრიული ამოცანების ამოხსნაში.