გართულებული JS: ბუნებრივი სიმულაციები

JS-ის შესავლის სწავლის შემდეგ, უკვე შეგიძლიათ გაიაროთ ეს კურსი და ისწავლოთ JS-ის, ProcessingJS-ის და მათემატიკური ცნებების გამოყენება თქვენს პროგრამებში ბუნების სიმულაციისთვის. ეს კურსი დაფუძნებულია დანიელ შიფმანის წიგნზე "The Nature of Code" (natureofcode.com).
იტვირთება