ძირითადი მასალა
მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:11:49
ბიოლოგიის ორიგინალი მასალის დაფინანსებისთვის მადლობა ფონდს
Amgen FoundationAmgen Foundation