ძირითადი მასალა
გაიგეთ, რა არის ეკოსისტემა, როგორ მოძრაობს მასში ენერგია და მატერია და რა სძენს ეკოსისტემას სტაბილურობას.