ძირითადი მასალა
მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:13:01
ბიოლოგიის ორიგინალი მასალის დაფინანსებისთვის მადლობა ფონდს Amgen Foundation