ძირითადი მასალა
მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:19:54
ბიოლოგიის ორიგინალი მასალის დაფინანსებისთვის მადლობა ფონდს Amgen Foundation