იტვირთება

ვიდეოს აღწერა

თუ ვაგდებთ სამ უბრალო მონეტას, რა არის იმის ალბათობა, რომ ორი მაიც დავარდება გერბის მხარეს? ეს დიაგრამა აჩვენებს ყველა შესაძლო შედეგს სამი მონეტის აგდებისას. თავში ნაჩვენებია პირველი მონეტის ორი შესაძლო ვარიანტი და ამის შემდეგ ვხედავთ რა ვარიანტებია მეორე მონეტისთვის. თუ პირველი მონეტაზეა საფასური მეორეზე შესაძლოა იყოს ან საფასური ან გერბი. პირველზე თუ გერბია, მეორეზე შესაძლოა იყოს საფასური ან გერბი. შემდეგ თითოეული ამ შედეგისთვის ვხედავთ სხვადასხვა შედეგს მესამე მონეტისათვის. ახლა უბრალოდ დავფიქრდეთ როგორ გამოვსახოთ სულ მცირე ორი გერბის მიღება? ან სულ რამდენი კომბინაცია არსებობს და რამდენი აკმაყოფილებს სულ მცირე ორი გერბის მიღების შეზღუდვას? ამ შემთხვევაში მესამე მონეტაზე გამოსახულია საფასური, მეორეზეც საფასური, ზემოთ ავყვებით დიაგრამას და ვნახავთ რომ პირველზეც საფასურია. ეს ნიშნავს რომ ვიღებთ სამ საფასურს, ეს კი ნამდვილად არ აკმაყოფილებს ჩვენს შეზღუდვას. ამ ნაწილში გვაქვს საფასური, ამას ხანდახან "ფოთოლს" ეძახიან თუ გვაქვს აეთი ხის მსგავსი დიაგრამა- საფასური, საფასური, გერბი. ანუ ერთი გერბი. ეს არ აკმაყოილებს ჩვენს სულ მცირე ორი გერბის მოთხოვნას. ამაზე რას იტყვით? საფასური, გერბი, საფასური. კიდევ ერთხელ, მხოლოდ ერთი გერბი, რაც არ გვაწყობს. საფასური, გერბი, გერბი. ეს გვაწყობს. ამას გავაფერადებ . გავაფერადებ ყველას რომელიც გვაწყობს. ეს ნიშნავს გერბს მესამე მონეტაზე გერბს მეორეზე და საფასურს პირველზე. ეს არის ორი გერბი მაინც. აქ გვაქვს გერბი, საფასური, საფასური. არ გვაწყობს. გერბი, საფასური, გერბი. გვაწყობს. გავაფერადოთ ეს. შემდეგ გერბი, გერბი. თუ პირველზე და მეორეზე გერბი გვაქვს მაშინ ორივე ვარიანტი აკმაყოფილებს მოთხოვნას, რადგან ორი გერბი უკვე გვაქვს. ეს აკმაყოფილებს. გვაქვს გერბი, გერბი, საფასური და გერბი, გერბი, გერბი. ორივე. ახლა დავუბრუნდეთ შეკითხვას. რა არის იმის ალბათობა, რომ ორ გერბს მაინც მივიღებთ? რამდენი თანაბრად შესაძლებელი ვარიანტია სულ? ჩავთვალოთ, რომ მონეტა უბრალოა. ვხედავთ, რომ არის 1,2,3,4,5,6,7 8 თანაბრად შესაძლებელი კომბინაცია. აქედან რამდენი აკმაოფილებს შეზღუდვებს? 1, 2, 3, 4. რვა შესაძლო ვარიანტიდან ოთხი. 4/8 იგივეა რაც 1/2 იმის ალბათობა, რომ ორი გერბი მაინც იქნება არის 1/2.