ძირითადი მასალა
გაეცანით მამრავლებსა და ჯერადებს და გაიგეთ, რა კავშირია ამ ორს შორის.