იტვირთება

განტოლებათა სისტემების შეკრების მეთოდით ამოხსნა: 3t+4g=6 & -6t+g=6