რატომ არის პარალელოგრამის ფართობი A=bhA=bh

პარალელოგრამის ფართობის ფორმულა არის ფუძე გამრავლებული სიმაღლეზე, სწორედ ისე, როგორც მართკუთხედის ფართობის ფორმულა.
მოიცა! რატომაა ფორმულები ერთი და იგივე? წერტილი მარჯვნივ გასწიეთ და მიხვდებით:
გენიალურია! თქვენ პარალელოგრამი მართკუთხედად გადააკეთეთ.
მთავარი პრინციპი: ყველა პარალელოგრამი გარდაიქმნება მართკუთხედად. სწორედ ამიტომ ვიყენებთ პარალელოგრამისა და მართკუთხედის ფართობისთვის ერთსა და იმავე ფორმულას.

სავარჯიშო ამოცანა 1

სავარჯიშო ამოცანა 2