ძირითადი მასალა
მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:4:55

იპოვეთ უცნობი სიგრძე, როცა მოცემული გაქვთ პერიმეტრი

თეგები