ძირითადი მასალა
არსებებოს ფუნქციები, რომელთაც არ აქვს შებრუნებული. ასეთებს "შეუქცევადი" ფუნქციები ჰქვია. გაიგეთ, როგორ განვსაზღვროთ, შექცევადია ფუნქცია თუ არა.