ძირითადი მასალა
ნახეთ, როგორ შეგვიძლია მივიღოთ ახალი ფუნქცია ორი ფუნქციის გამრავლებით ან გაყოფით.
დავალაგოთ: