ძირითადი მასალა

განტოლებათა სისტემები

ისწავლეთ
ივარჯიშეთ
განტოლებათა სისტემები შეკრების მეთოდითმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
განტოლებათა სისტემის შეკრების მეთოდით ამოხსნის გამოწვევამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ტოლფასი განტოლებათა სისტემებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
ივარჯიშეთ
განტოლებათა სისტემები შეკრების მეთოდითმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
ივარჯიშეთ
გრაფიკულად გამოსახული განტოლებათა სისტემების ამონახსნთა სიმრავლემოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
განტოლებათა სისტემის ამონახსნთა სიმრავლის განსაზღვრა ალგებრულადმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
ივარჯიშეთ
ამოცანები ასაკზემოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ამოცანები განტოლებათა სისტემებზემოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
განტოლებათა სისტემა: ამოცანები - საბოლოომოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ამ თემის შესახებ

განტოლებათა სისტემა არის ისეთი შემთხვევა, როდესაც ერთზე მეტი განტოლება გვაქვს მოცემული ერთად. ეს გაკვეთილები გიჩვენებთ, თუ როგორ შეადგინოთ და ამოხსნათ განტოლებათა სისტემები.