თუ თქვენ ხედავთ ამ შეტყობინებას, ესე იგი საიტზე გარე რესურსების ჩატვირთვისას მოხდა შეფერხება.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

ძირითადი მასალა

კურსი: მერვე კლასი > თემა 4

გაკვეთილი 5: სისტემების ამოხსნა შეკრების მეთოდით

ჩასმის მეთოდის მიმოხილვა (განტოლებათა სისტემები)

ჩასმის მეთოდი განტოლებათა სისტემის ამოხსნის ხერხია. ეს პარაგრაფი მიმოიხილავს ამ მეთოდს რამდენიმე მაგალითით და სავარჯიშო ამოცანებით, რომლებიც თავად შეგიძლიათ სცადოთ.

რა არის ჩასმის მეთოდი?

ჩასმის მეთოდი არის წრფივი განტოლებების სისტემების ამოხსნის გზა. ვნახოთ რამდენიმე მაგალითი.

მაგალითი 1

გვთხოვენ, ამოვხსნათ განტოლებათა ეს სისტემა:
3x+y=3x=y+3
მეორე განტოლება ამოხსნილია x–ის მიმართ, ასე რომ პირველ განტოლებაში x–ის მაგივრად y+3 შეგვიძლია ჩავსვათ:
3x+y=33(y+3)+y=33y+9+y=32y=12y=6
ჩავსვათ ეს მნიშვნელობა რომელიმე თავდაპირველ განტოლებაში, დავუშვათ, ავიღოთ x=y+3 და ვიპოვოთ მეორე ცვლადი:
x=y+3x=(6)+3x=3
განტოლებათა სისტემის ამონახსნია x=3, y=6.
ჩვენი ნამუშევრის შემოწმება თავდაპირველ განტოლებებში მიღებული რიცხვების ჩასმით შეგვიძლია. ვცადოთ 3x+y=3.
3x+y=33(3)+6=?39+6=?33=3
გამოვიდა.

მაგალითი 2

გვთხოვენ, ამოვხსნათ განტოლებათა ეს სისტემა:
7x+10y=362x+y=9
იმისთვის, რომ ჩასმის მეთოდი გამოვიყენოთ, რომელიმე განტოლებაში ან x ან y უნდა ვიპოვოთ. მოდით, ვიპოვოთ y მეორე განტოლებაში:
2x+y=9y=2x+9
ახლა შეგვიძლია, ჩავსვათ გამოსახულება 2x+9 პირველ განტოლებაში y–ის მაგივრად:
7x+10y=367x+10(2x+9)=367x+20x+90=3627x+90=363x+10=43x=6x=2
ჩავსვათ ეს მნიშვნელობა რომელიმე თავდაპირველ განტოლებაში, დავუშვათ, ავიღოთ y=2x+9 და ვიპოვოთ მეორე ცვლადი:
y=2x+9y=2(2)+9y=4+9y=5
განტოლებათა სისტემის ამონახსნია x=2, y=5.
გინდათ, მეტი გაიგოთ ჩასმის მეთოდის შესახებ? ნახეთ ეს ვიდეო.

ივარჯიშეთ

ამოცანა 1
ამოხსენით განტოლებათა შემდეგი სისტემა.
5x+4y=3x=2y15
x=
 • თქვენი პასუხი უნდა იყოს
 • მთელი რიცხვი, როგორიცაა 6
 • გამარტივებული წესიერი წილადი, მაგალითად 3/5
 • გამარტივებული არაწესიერი წილადი, მაგალითად 7/4
 • შერეული რიცხვი, როგორიცაა 1 3/4
 • ზუსტი ათწილადი, მაგალითად 0.75
 • pi-ს ჯერადი, როგორიცაა 12 pi ან 2/3 pi
y=
 • თქვენი პასუხი უნდა იყოს
 • მთელი რიცხვი, როგორიცაა 6
 • გამარტივებული წესიერი წილადი, მაგალითად 3/5
 • გამარტივებული არაწესიერი წილადი, მაგალითად 7/4
 • შერეული რიცხვი, როგორიცაა 1 3/4
 • ზუსტი ათწილადი, მაგალითად 0.75
 • pi-ს ჯერადი, როგორიცაა 12 pi ან 2/3 pi

გინდათ, მეტი ივარჯიშოთ? ნახეთ ეს სავარჯიშო.

გსურთ, შეუერთდეთ დისკუსიას?

გესმით ინგლისური? დააწკაპუნეთ აქ და გაეცანით განხილვას ხანის აკადემიის ინგლისურენოვან გვერდზე.