ძირითადი მასალა

წრფივი განტოლებები და ფუნქციები

ისწავლეთ
თანაფარდობები და პროპორციული დამოკიდებულებები: მაგალითითანაფარდობები და პროპორციული დამოკიდებულებები: სიჩქარე დედამიწის ორბიტაზეპროპორციული დამოკიდებულებების გრაფიკულად ასახვა: ერთეულის სიხშირის მაჩვენებელიპროპორციული დამოკიდებულებების გრაფიკულად ასახვა ცხრილიდანპროპორციული დამოკიდებულებების ასახვა განტოლებიდან
ივარჯიშეთ
შეფარდებები და პროპორციული ურთიერთობებიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
პროპორციული დამოკიდებულების გრაფიკზე აგებამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
საკოორდინატო სიბრტყე: შესავალიორცვლადიანი განტოლებების ამონახსნებიდამუშავებული მაგალითი: ორცვლადიანი განტოლებების ამონახსნებიორცვლადიანი განტოლებების ამონახსნთა დასრულება
ივარჯიშეთ
ორცვლადიანი განტოლებების ამონახსნებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
დაასრულეთ ორცვლადიანი განტოლებების ამონახსნებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
რა არის ღერძის გადაკვეთაწრფის x ღერძთან გადაკვეთის წერტილიგადაკვეთის წერტილების პოვნა განტოლებების მიხედვითგადაკვეთები ცხრილიდანდამუშავებული მაგალითი: გადაკვეთის წერტილები განტოლების მიხედვითწრფის გადაკვეთის წერტილები (x და y ღერძებთან გადაკვეთის წერტილები)
ივარჯიშეთ
გადაკვეთის წერტილების პოვნა გრაფიკის მიხედვითმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
გადაკვეთის წერტილების პოვნა განტოლებების მიხედვითმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
რა არის დახრილობარა არის დახრილობადახრილობის ფორმულაწრფის დახრილობა და მიმართულებადადებითი და უარყოფითი დახრილობადამუშავებული მაგალითი: წრფის დახრილობაწრფის დახრილობა: უარყოფითი დახრილობამაგალითი: დახრილობა ორი წერტილის მიხედვითამოხსენით განტოლებადახრილობა-გადაკვეთის ფორმაში გადაყვანაჰორიზონტალური წრფის დახრილობადახრილობა (მიმოხილვა)
ივარჯიშეთ
დახრილობა გრაფიკის მიხედვითმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
დახრილობა ორი წერტილიდანმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ამოხსენით განტოლებამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
დახრილობა-გადაკვეთის ფორმა: შესავალიდახრილობა-გადაკვეთის ფორმა: შესავალიდამუშავებული მაგალითები: დახრილობა-კვეთის შესავალი
ივარჯიშეთ
დახრილობა-კვეთის შესავალიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
დახრილობა-გადაკვეთის ფორმა: შესავალიდახრილობა-გადაკვეთის ფორმა: შესავალიავაგოთ გრაფიკი წრფივი განტოლების ფორმის მიხედვითდახრილობა-კვეთის განტოლების გრაფიკით პოვნადახრილობა-გადაკვეთის ფორმით მოცემული განტოლების პოვნა დახრილობითა და გადაკვეთის წერტილითდახრილობა-გადაკვეთის განტოლების პოვნა ორი წერტილითდახრილობა-გადაკვეთის ფორმის მქონე განტოლების პოვნა ცხრილითდახრილობა-გადაკვეთის ფორმის განტოლებების ამოცანები
ივარჯიშეთ
დახრილობა-გადაკვეთის ფორმით მოცემული განტოლების გრაფიკის აგებამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
დახრილობა-კვეთის განტოლების გრაფიკით პოვნამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
დახრილობა კვეთის პოვნა ორი წერტილითმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
დახრილობა-კვეთის განტოლების გრაფიკით პოვნადახრილობა-კვეთის ფორმის განტოლებების დაწერადახრილობა-გადაკვეთის ფორმით მოცემული განტოლების პოვნა დახრილობითა და გადაკვეთის წერტილითდახრილობა-გადაკვეთის განტოლების პოვნა ორი წერტილითდახრილობა-გადაკვეთის ფორმის განტოლებების ამოცანებიდახრილობა-გადაკვეთის ფორმის მქონე განტოლების პოვნა ცხრილითდახრილობა-კვეთის ფორმა (მიმოხილვა)
ივარჯიშეთ
დახრილობა-კვეთის განტოლების გრაფიკით პოვნამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
დახრილობა კვეთის პოვნა ორი წერტილითმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
რა არის ფუნქცია?დამუშავებული მაგალითი: ფუნქციების გამოთვლა განტოლების მიხედვითფუნქციის ჩაწერის მაგალითიდამუშავებული მაგალითი: ფუნქციების გამოთვლა გრაფიკების მიხედვითგანტოლებები vs. ფუნქციებიმოქმედებები ფორმულებზე: ტემპერატურაგანტოლებიდან ფუნქციის მიღება
ივარჯიშეთ
ფუნქციების შეფასებამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
შეაფასეთ ფუნქციები გრაფიკების მიხედვითმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ფუნქციის წესები განტოლებებიდანმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
ამოცანები წრფივ გრაფიკებზემოდელირება ცხრილებით, განტოლებებითა და გრაფიკებითამოცანა წრფივ გრაფიკებზე: კატებიამოცანები წრფივ განტოლებებზე: ვულკანიამოცანები წრფივ განტოლებებზე: შემოსავლებიწრფივი განტოლებების მოდელირება: თოვლიწრფივი ფუნქციის მაგალითი: ფულის ხარჯვაწრფისა და მონაცემების შესაბამება
ივარჯიშეთ
ამოცანები წრფივ განტოლებებზე: გრაფიკებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ამოცანები წრფივ განტოლებებზემოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
წრფივი მოდელების ამოცანებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
წრფივი ფუნქციების შედარება: განტოლება და გრაფიკიწრფივი ფუნქციების შედარება: ცხრილი და გრაფიკიწრფივი ფუნქციების შედარება: ცხრილი და გრაფიკიამოცანა წრფივი ფუნქციების შედარებაზე: ცოცვაამოცანა წრფივი ფუნქციების შედარებაზე: სიარულიამოცანა წრფივი ფუნქციების შედარებაზე: სამუშაო
ივარჯიშეთ
შეადარეთ წრფივი ფუნქციებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
წრფივი ფუნქციების შედარების ამოცანამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
ამოცანა წრფივ ფუნქციებზე: საწვავიამოცანა წრფივ ფუნქციებზე: აუზიწრფივი განტოლებების მოდელირება: სავარჯიშო დარბაზის აბომენეტი და ლიმონათიამოცანები წრფივ ფუნქციებზე: აისბერგიამოცანა წრფივ ფუნქციებზე: საღებავი
ივარჯიშეთ
ამოცნაები წრფივი ფუნქციების გრაფიკულად გამოხატვაზემოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ამოცანები წრფივი ფუნქციების დაწერაზემოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
დამოკიდებულების გამოცდა არის თუ არა ფუნქციადამოკიდებულებები და ფუნქციებიფუნქციის ცნობა გრაფიკითწარმოადგენს თუ არა ცხრილი ფუნქციას: შემოწმებაფუნქციის ცნობა ცხრილშიწარმოადგენს თუ არა განტოლება ფუნქციას: შემოწმებაგამოსახავს თუ არა ფუნქციას ვერტიკალური წრფე?ფუნქციების ცნობა სიტყვიერ აღწერაშიფუნქციის ცნობა ამოცანაში, სიტყვიერ აღწერაში
ივარჯიშეთ
ფუნქციების ამოცნობა ცხრილების მიხედვითმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ამოიცანით ფუნქციები გრაფიკების მიხედვითმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
წრფივი ფუნქციების ამოცნობაწრფივი & არაწრფივი ფუნქციები: ცხრილიწრფივი და არაწრფივი ფუნქციები: ამოცანაწრფივი და არაწრფივი ფუნქციები: უცნობი მნიშვნელობაგრაფიკის მაგალითის ინტერპრეტაცია
ივარჯიშეთ
წრფივი & არაწრფივი ფუნქციებიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ფუნქციების გრაფიკების ინტერპრეტაციამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ამ თემის შესახებ

Y = 2x + 7 მსგავს განტოლებებს ეწოდებათ „წრფივი", რადგან გრაფიკზე მათი დახაზვისას ვიღებთ სწორ წრფეს. ამ გაკვეთილებში თქვენ გაეცნობით წრფივ დამოკიდებულებებს, მათ გრაფიკებსა და ფუნქციებს.