თერმოდინამიკა

ამ თემის შესახებ

სითბოსა და მისი მოძრაობის გააზრება გვეხმარება, ავაგოთ გამაგრილებლები ჩვენი კომპიუტერებისთვის, ავაგოთ უკეთესი ძრავები და თავიდან ავირიდოთ ესტაკადებზე ბზარების გაჩენა.