ძირითადი მასალა
მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:15:38

თერმოდინამიკური ენტროპიის განმარტების ახსნა

თერმოდინამიკის კანონები