ძირითადი მასალა

თემა: ორგანზომილებიანი მოძრაობა

ისწავლეთ

ამ თემის შესახებ

ჩვენ უკვე გავიაერთ სიჩქარე და აჩქარება ერთ განზომილებაში. ახლა შეგვიძლია უფრო სახალისო სიტუაციებიც გამოვიკვლიოთ. ცოტაოდენი ტრიგონომეტრიით (სასურველია საბაზისო ტრიგონომეტრია გადაიმეოროთ, განსაკუთრებით sin და cos), შეგვიძლია ვიფიქროთ იმაზე, გადასცდება თუ არა Fenwey Park-ის გიგანტურ მწვანე კედელს ბეისბოლის ბურთი.