ძირითადი მასალა
მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:14:37

კვაზისტატიკური და შექცევადი პროცესები

თერმოდინამიკის კანონები