ძირითადი მასალა

რა არის თერმოდინამიკის პირველი კანონი?

ისწავლეთ თერმოდინამიკის პირველი კანონი და მისი გამოყენება.

თერმოდინამიკის კანონები