ძალის მომენტი და იმპულსის მომენტი

ისწავლეთ

ამ თემის შესახებ

ყველაფერი, რაც მოძრაობაზე, ძალებზე, ენერგიასა და ინერციაზე გისწავლია, შეგიძლია, მბრუნავი სხეულების გასაანალიზებლად გამოიყენო. ისწავლე ბრუნვითი მოძრაობის, მომენტისა და კუთხური ინერციის შესახებ.