ძირითადი მასალა

ძალის მომენტი და იმპულსის მომენტი

ისწავლეთ

ამ თემის შესახებ

ყველაფერი, რაც მოძრაობაზე, ძალებზე, ენერგიასა და ინერციაზე გისწავლია, შეგიძლია, მბრუნავი სხეულების გასაანალიზებლად გამოიყენო. ისწავლე ბრუნვითი მოძრაობის, მომენტისა და კუთხური ინერციის შესახებ.