ძირითადი მასალა
მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:18:29

მაკრომდგომარეობები და მიკრომდგომარეობები

თერმოდინამიკის კანონები