ძირითადი მასალა

რხევა და მექანიკური ტალღები

ამ თემის შესახებ

ნებისმიერი საშუალება, რომელსაც დღეს კომუნიკაციისთვის ვიყენებთ, ტალღების ხარჯზე მუშაობს. ნებისმიერი ქმედების დროს, იქნება ეს ხმამაღალი საუბარი, ტელეფონით მიმოწერა, ან თუნდაც ხელის დაქნევა, ინფორმაციის მიმწოდებელსა და მიმღებს შორის შუამავალი ყოველთვის ტალღა იქნება. გაიგე მეტი ტალღებისა და სხივების შესახებ.