ძირითადი მასალა

თემა: დაჯახება და იმპულსი

ამ თემის შესახებ

იმპულსი არის სიჩქარისა და მასის ნამრავლი. შესაძლებელია, რთული იყოს იმ მიზეზის გაგება, თუ რატოა იგი საჭირო, მაგრამ იმპულს გააჩნია ეს საინტერესო თვისება, რომ მისი მთლიანი რაოდენობა არასდროს იცვლება. ამას იმპულსის მუდმივობის კანონი ქვია და ამით ჩვენ შეგვიძლია, შევისწავლოთ დაჯახებები და სხვადასხვა ურთიერთქმედება!