ძირითადი მასალა

თემა: ელექტრული მუხტი, ველი და პოტენციალი

ამ თემის შესახებ

ელექტრული ძალები ერთმანეთთან აკავებს ატომებსა და მოლეკულებს შენს თვალებში, რაც ამ წინადადების წაკითხვის საშუალებას გაძლევს. გაიგე იმ ძალის შესახებ, რომელიც ჩვენი სხეულების ნაწილაკებს აკავშირებს.