მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:17:40

თერმოდინამიკის პირველი კანონი / შინაგანი ენერგია