ძირითადი მასალა

ფუნქციები

ივარჯიშეთ
ფუნქციების შეფასებამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
შეაფასეთ ფუნქციები გრაფიკების მიხედვითმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
გამოთვალეთ ფუნქციებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ივარჯიშეთ
იპოვეთ ფუნქციების განსაზღვრის არემოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ამოცანები ფუნქციის განსაზღვრის არეზემოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ამ თემის შესახებ

ფუნქციები წარმოადგენენ მათემატიკურ ერთეულებს, რომელთა მეშვეობითაც ყოველი არგუმენტისთვის ვიღებთ უნიკალურ მნიშვნელობას. მარტივად ჟღერს? კიდევ ერთხელ დაფიქრდით! ამ ნაწილში თქვენ გამოთვლით დაიტანთ გრაფიკზე, გაანალიზებთ და შექმნით მრავალი სახის ფუნქციას.