მუშაობა ერთეულებთან

იტვირთება

ამ თემის შესახებ

მოდელირება არის საოცარი სამყარო, თავსატეხებით აღსავსე. ამ თემაში ჩვენ მიმოვიხილავთ მოდელირების საკითხებს, რომლებიც წინ უძღვის ალგებრის კურიკულუმით მოცემულ მოდელირების ამოცანებს ფუნქციებითა და განტოლებებით.