თუ თქვენ ხედავთ ამ შეტყობინებას, ესე იგი საიტზე გარე რესურსების ჩატვირთვისას მოხდა შეფერხება.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

ძირითადი მასალა

თემა 4: მუშაობა ერთეულებთან

500 შესაძლო დახელოვნების ქულა

ამ თემის შესახებ

მოდელირება არის საოცარი სამყარო, თავსატეხებით აღსავსე. ამ თემაში ჩვენ მიმოვიხილავთ მოდელირების საკითხებს, რომლებიც წინ უძღვის ალგებრის კურიკულუმით მოცემულ მოდელირების ამოცანებს ფუნქციებითა და განტოლებებით.

შემდეგ თქვენთვის:

თემის ტესტი

განივითარეთ თემის ყველა უნარი და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 500 ქულა!