რაციონალური ხარისხები და რადიკალები

ივარჯიშეთ

გაამრავლეთ და გაყავით ხარისხები (როცა ექსპონენტი მთელი რიცხვია)მოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
იტვირთება
ნამრავლისა და განაყოფის ხარისხები (როცა მაჩვენებელი მთელი რიცხვია)მოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
იტვირთება
ხარისხის თვისებები, გამოწვევა (როცა მაჩვენებლები მთელი რიცხვებია)მოიპოვეთ 6 პასუხი 8 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
იტვირთება

ივარჯიშეთ

კვადრატული ფესვებიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
იტვირთება
კუბური ფესვიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
იტვირთება
ფესვები ათწილადებიდან და წილადებიდანმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
იტვირთება
მე-4 და მე-5 ფესვებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 3 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
იტვირთება
იტვირთება
იტვირთება

ივარჯიშეთ

კვადრატული ფესვების გამარტივებამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
იტვირთება
გაამარტივეთ გამოსახულებები კვადრატული ფესვებით (ცვლადები)მოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
იტვირთება
გაამარტივეთ გამოსახულებები კვადრატული ფესვებითმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
იტვირთება
იტვირთება
იტვირთება

ამ თემის შესახებ

ისწავლეთ გამოსახულებები რაციონალური ხარისხებით, როგორიცაა x^(2/3) და ფესვიანი გამოსახულებები, მაგალითად √(2t^5). რა კავშირია მათ შორის? გაიგეთ, როგორ შეგიძლიათ მათი ამოხსნა და გამარტივება.