ძირითადი მასალა
მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:2:19

დამუშავებული მაგალითი: ამოცანა განსაზღვრის არის პოვნაზე (ნამდვილი რიცხვები)