ძირითადი მასალა

უტოლობები (სისტემები და გრაფიკები)

ივარჯიშეთ
უტოლობათა ამონახსნები: ალგებრულიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
უტოლობათა ამონახსნები: გრაფიკულადმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
უტოლობათა სისტემის ამონახსნებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ივარჯიშეთ
უტოლობების გრაფიკებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ორუცნობიანი განტოლებების შედგენა მათი გრაფიკების მიხედვითმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
უტოლობათა სისტემების გრაფიკებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
ივარჯიშეთ
ამოცანა ორცვლადიან უტოლობებზემოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ამოცანები უტოლობათა სისტემებზემოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
სტრუქტურის გაანალიზება წრფივი უტოლობებითმოიპოვეთ 5 პასუხი 6 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ამ თემის შესახებ

ამ თემაში ჩვენ ვისწავლით x+2y>5 ტიპის უტოლობებსა და მათ გრაფიკზე ასახვას, რაც ამონახსნების პოვნაში დაგვეხმარება. ასევე ვისწავლით უტოლობების სისტემებს (ერთდროულად მოცემული რამდენიმე უტოლობა) და გამოვიყენებთ მათ რეალური სიტუაციების აღსაწერად.