ძირითადი მასალა

უტოლობები (სისტემები და გრაფიკები)

ივარჯიშეთ
უტოლობათა ამონახსნები: ალგებრულიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
უტოლობათა ამონახსნები: გრაფიკულადმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
უტოლობათა სისტემის ამონახსნებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
განივითარეთ ზედა უნარები და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 300 ქულა
ივარჯიშეთ
უტოლობების გრაფიკებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
ორუცნობიანი განტოლებების შედგენა მათი გრაფიკების მიხედვითმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
უტოლობათა სისტემების გრაფიკებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
განივითარეთ ზედა უნარები და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 300 ქულა
ისწავლეთ
ივარჯიშეთ
ამოცანა ორცვლადიან უტოლობებზემოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
ამოცანები უტოლობათა სისტემებზემოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
სტრუქტურის გაანალიზება წრფივი უტოლობებითმოიპოვეთ 5 პასუხი 6 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
განივითარეთ ზედა უნარები და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 300 ქულა
შემდეგ თქვენთვის:

თემის ტესტი

განივითარეთ თემის ყველა უნარი და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 900 ქულა!

ამ თემის შესახებ

ამ თემაში ჩვენ ვისწავლით x+2y>5 ტიპის უტოლობებსა და მათ გრაფიკზე ასახვას, რაც ამონახსნების პოვნაში დაგვეხმარება. ასევე ვისწავლით უტოლობების სისტემებს (ერთდროულად მოცემული რამდენიმე უტოლობა) და გამოვიყენებთ მათ რეალური სიტუაციების აღსაწერად.