ძირითადი მასალა
მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:2:20

დამუშავებული მაგალითი: საშუალო ცვლილების სიჩქარე ცხრილის მიხედვით