ძირითადი მასალა
ისწავლეთ
ისწავლეთ
ამ გაკვეთილში ვიდეოები და სტატიები არაა ხელმისაწვდომი

ამ თემის შესახებ

ამ თემაში შედის: - მატრიცების შეკრება და გამოკლება - მატრიცების სკალარული გამრავლება - მატრიცების გამრავლება - წრფივი სისტემების მატრიცებით წარმოსახვა და ამოხსნა - მატრიცის შებრუნებულები - მატრიცის დეტერმინანტები - მატრიცები, როგორც გარდაქმნები - მატრიცების გამოყენება