ძირითადი მასალა

მოდალური განტოლებები, ფუნქციები და უტოლობები

ამ თემის შესახებ

ამ თემაში დაფარულია შემდეგი: - მოდულიანი განტოლებების ამოხსნა - მოდულიანი ფუნქციების გრაფიკის აგება - მოდულიანი უტოლობების ამოხსნა