მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:5:50

ოპტიმალური კუთხე კუთხით გასროლილი სხეულისათვის ნაწილი 1: საწყისი სიჩქარის კომპონენტები