ძირითადი მასალა

კომპლექსური რიცხვები

ივარჯიშეთ
კომპლექსური რიცხვების მანძილიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
კომპლექსური რიცხვების შუაწერტილიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ივარჯიშეთ
გაამრავლეთ და გაყავით პოლარული ფორმით მოცემული კომპლექსური რიცხვებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
კომპლექსური რიცხვების ხარისხებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ამ თემის შესახებ

გამოიყენეთ თქვენი წარმოსახვა და კომპლექსურობა (?) და გადაეშვით კომპლექსური რიცხვების სამყაროში. შეკრიბეთ, გამოაკელით, გაამრავლეთ და გაყავით კომპლექსური რიცხვები. აღნიშნეთ ისინი კომპლექსურ სიბრტყეზე და გადაიყვანეთ მართკუთხა და პოლარულ ფორმებში.