ძირითადი მასალა

მწკრივები

ისწავლეთ
მიმდევრობები. შესავალირა არის არითმეტიკული მიმდევრობაამოცანები მიმდევრობაზე: ზრდის კანონზომიერებაარითმეტიკული მიმდევრობის ზოგადი წევრის ფორმულები
ივარჯიშეთ
არითმეტიკული მიმდევრობის რეკურსიული ფორმულებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
არითმეტიკული მიმდევრობის ფორმულების გამოყენებამოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
არითმეტიკული მიმდევრობის გაშლამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
არითმეტიკული მიმდევრობის ზოგადი წევრის ფორმულებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
სიგმა-ჩანაწერი
ივარჯიშეთ
დაჯამების ჩანაწერი (შესავალი)მოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
არითმეტიკული პროგრესიების შესავალიარითმეტიკული პროგრესიის ფორმულაარითმეტიკული პროგრესიადამუშავებული მაგალითი: არითმეტიკული მწკრივები (სიგმა აღნიშვნა)დამუშავებული მაგალითი: არითმეტიკული მწკრივები (ჯამის გამოსახულება)დამუშავებული მაგალითი: არითმეტიკული მწკრივები (რეკურსიული ფორმულა)არითმეტიკული მიმდევრობები: სამუშაო რვეულისასრული არითმეტიკული პროგრესიის ფორმულის დამტკიცება
ივარჯიშეთ
არითმეტიკული პროგრესიამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
შესავალი გეომეტრიულ მიმდევრობებშიშესავალი გეომეტრიულ მიმდევრობებში (გაძლიერებული)გეომეტრიული პროგრესიის ზოგადი წევრისა და რეკურსიული ფორმულებიგეომეტრიული პროგრესიის ზოგადი წევრის ფორმულისა და რეკურსიული ფორმულის ერთმანეთში გადაყვანა
ივარჯიშეთ
გააგრძელეთ გეომეტრიული მიმდევრობამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
გააგრძელეთ გეომეტრიული პროგრესიები: უარყოფითები & წილადებიმოიპოვეთ 4 პასუხი 5 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
გამოიყენეთ გეომეტრიული მიმდევრობის ფორმულებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
გეომეტრიული პროგრესიის ზოგადი წევრის ფორმულებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
გეომეტრიული პროგრესიის ჯამის ფორმულებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ამოცანები მიმდევრობაზემოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
გეომეტრიული მწკრივების შესავალიგეომეტრიული მწკრივი სიგმა-ჩანაწერითსასრული გეომეტრიული მწკრივის ფორმულადამუშავებული მაგალითი: სასრული გეომეტრიული მიმდევრობები (სიგმა ჩანაწერი)დამუშავებული მაგალითი: სასრული გეომეტრიული მწკრივები
ივარჯიშეთ
სასრული გეომეტრიული მწკრივიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
სასრული გეომეტრიული მწკრივები: ამოცანა სოციალურ მედიაზესასრული გეომეტრიული მწკრივები: ამოცანა სესხზე
ივარჯიშეთ
ამოცანები სასრულ გეომეტრიულ პროგრესიებზემოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ამ თემის შესახებ

მათემატიკური კონცეპტების არჩევანი, რომლებიც მიმდევრობებთან და დამტკიცებებთან გამკლავებაში გვეხამრება.