ძირითადი მასალა

მატრიცები

ივარჯიშეთ
მატრიცის განზომილებებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
მატრიცის ელემენტებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
ივარჯიშეთ
ვექტორები გარდაქმენით მატრიცების გამოყენებითმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
მრავალკუთხედები გარდაქმენით მატრიცების გამოყენებითმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
მატრიცები და გარდაქმნებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ივარჯიშეთ
2x2 მატრიცის დეტერმინანტიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
ამ გაკვეთილში ვიდეოები და სტატიები არაა ხელმისაწვდომი
ივარჯიშეთ
იპოვეთ 2x2 მატრიცის შებრუნებულიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ამ თემის შესახებ

ისწავლეთ, რა არის მატრიცები და როგორ გამოვიყენოთ ისინი: განტოლებათა სისტემების ამოხსნა, ფიგურებისა და ვექტორების გარდაქმნა და რეალური სიტუაციების გამოსახვა. ისწავლეთ, როგორ შეკრიბოთ, გამოაკლოთ და გაამრავლოთ მატრიცები და იპოვოთ მატრიცების შებრუნებული.