ძირითადი მასალა

ზღვრები და უწყვეტობა

ივარჯიშეთ
ზღვრები შესავალიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ივარჯიშეთ
ზღვრების მნიშვნელობების მიახლოებითი პოვნა გრაფიკებიდანმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ცალმხრივი ზღვრები გრაფიკებიდანმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ზღვრებისა და გრაფიკული ქცევის დაკავშირებამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ივარჯიშეთ
ზღვრები პირდაპირი ჩასმითმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
პირდაპირი ჩასმა იმ ზღვრებით, რომლებიც არ არსებობსმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ტრიგონომეტრიული ფუნქციების ზღვრებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
უბან-უბან ფუნქციების ზღვრებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ივარჯიშეთ
ზღვრები მამრავლებად დაშლითმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ზღვრები შეუღლებულების გამოყენებითმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ზღვრები ტრიგონომეტრიული იგივეობების გამოყენებითმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ივარჯიშეთ
დასკვნები პირდაპირი ჩასმისგან (ზღვრების პოვნა)მოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
განუსაზღვრელი ფორმის შემდეგ მომდევნო ნაბიჯი (ზღვრების პოვნა)მოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ზღვრების პოვნის სტრატეგიამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ივარჯიშეთ
წყვეტების კლასიფიცირებამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
ივარჯიშეთ
ზღვრები უსასრულობაში: გრაფიკულადმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
განაყოფების ზღვრები უსასრულობაშიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
კვადრატულფესვიანი განაყოფების ზღვრები უსასრულობაშიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
განაყოფების ზღვრები უსასრულობაში ტრიგონომეტრიითმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ივარჯიშეთ
შუალედური მნიშვნელობის თეორემის გამოყენებამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
მსჯელობა შუალედური მნიშვნელობის თეორემითმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ამ თემის შესახებ

ზღვრები აღწერს ფუნქციის ქცევას, როცა ვუახლოებით არგუმენტის კონკრეტულ მნიშვნელობას, მიუხედავად იმისა, თუ რა მნიშვნელობა აქვ ფუნქციას ამ დროს. უწყვეტობისთვის საჭიროა, რომ ფუნქციის ქცევა წერტილზე ემთხვეოდეს მის მნიშვნელობას ამავე წერტილზე. ეს მარტივი თუმცა ძლიერი იდეები მთავარ როლს თამაშობს მთელ კალკულუსში.