ფუნქციების გაანალიზება

ამ თემის შესახებ

ფუნქციის პირველი და მეორე რიგის წარმოებული შეგვიძლია, გამოვიყენოთ, რომ ბევრი ინფორმაცია მივიღოთ ამ ფუნქციის ქცევის შესახებს. მაგალითად, პირველი რიგის წარმოებული გვეუბნება, თუ სად იზრდება ან მცირდება ფუნქცია და სად აქვს მაქსიმუმის ან მინიმუმის წერტილები; მეორე რიგის წარმოებული გვეუბნება, ფუნქცია ამოზნექილია თუ ჩაზნექილი და სად აქვს გადაღუნვის წერტილები.