ძირითადი მასალა

ფუნქციების გაანალიზება

ივარჯიშეთ
საშუალო მნიშვნელობის თეორემის გამოყენებამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
მსჯელობა საშუალო მნიშვნელობის თეორემითმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
ივარჯიშეთ
ლოკალური მინიმუმი და მაქსიმუმიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
განივითარეთ ზედა უნარები და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 700 ქულა
ივარჯიშეთ
ჩაზნექილობის გაანალიზებამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
იპოვეთ გადაღუნვის წერტილებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
ივარჯიშეთ
მეორე რიგის წარმოებულის ტესტიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
ისწავლეთ
ივარჯიშეთ
მსჯელობა პირველი რიგის წარმოებულის გამოყენებითმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
მსჯელობა მეორე რიგის წარმოებულის გამოყენებითმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
f-ის, f'-ისა და f'' -ის გრაფიკულად დაკავშირებამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
განივითარეთ ზედა უნარები და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 800 ქულა
ივარჯიშეთ
ოპტიმიზაციამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
ისწავლეთ
ამ გაკვეთილში ვიდეოები და სტატიები არაა ხელმისაწვდომი
ივარჯიშეთ
ფუნქციების გაანალიზება (კალკულატორით)მოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
განივითარეთ ზედა უნარები და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 300 ქულა
შემდეგ თქვენთვის:

თემის ტესტი

განივითარეთ თემის ყველა უნარი და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 1800 ქულა!

ამ თემის შესახებ

ფუნქციის პირველი და მეორე რიგის წარმოებული შეგვიძლია, გამოვიყენოთ, რომ ბევრი ინფორმაცია მივიღოთ ამ ფუნქციის ქცევის შესახებს. მაგალითად, პირველი რიგის წარმოებული გვეუბნება, თუ სად იზრდება ან მცირდება ფუნქცია და სად აქვს მაქსიმუმის ან მინიმუმის წერტილები; მეორე რიგის წარმოებული გვეუბნება, ფუნქცია ამოზნექილია თუ ჩაზნექილი და სად აქვს გადაღუნვის წერტილები.