თუ თქვენ ხედავთ ამ შეტყობინებას, ესე იგი საიტზე გარე რესურსების ჩატვირთვისას მოხდა შეფერხება.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

ძირითადი მასალა

გაანალიზეთ ცვლილებები მაჩვენებლიან მოდელებში: ცვლადი ერთეულები

ამისთვის დაგჭირდება: კალკულატორი

ამოცანა

გამყინვარების ბოლო პერიოდიდან მოყოლებული ცხოველთა სახეობების რაოდენობა ავსტრალიაში სწრაფად იცვლებოდა.
მიმართება გამყინვარების პერიოდის დაწყებიდან გასულ დროს, t-ს, წლებში და სახეობების ჯამურ რაოდენობას, Sწელი(t)ს, შორის წარმოდგენნილია შემდეგი ფუნქციით:
Sწელი(t)=25,000,000(0,78)t
დაასრულეთ შემდეგი წინადადება სახეობების რაოდენობის ცვლილების სიჩქარის შესახებ ათწლეულის განმავლობაში.
პასუხი დაამრგვალეთ მეასედებამდე.
ყოველ ათწლეულში სახეობების რაოდენობა მცირდება  
  • თქვენი პასუხი უნდა იყოს
  • მთელი რიცხვი, როგორიცაა 6
  • გამარტივებული წესიერი წილადი, მაგალითად 3/5
  • გამარტივებული არაწესიერი წილადი, მაგალითად 7/4
  • შერეული რიცხვი, როგორიცაა 1 3/4
  • ზუსტი ათწილადი, მაგალითად 0.75
  • pi-ს ჯერადი, როგორიცაა 12 pi ან 2/3 pi
-ჯერ.