მრავალწევრები

ამ თემის შესახებ

ისწავლეთ, როგორ გარდავქმნათ მრავალწევრები იგივეობის დასამტკიცებლად და მრავალწევრის ნულების საპოვნელად. გამოიყენეთ ეს ცოდნა მრავალწევრიანი განტოლებების ამოსახსნელად და მრავალწევრიანი ფუნქციის გრაფიკის ასაგებად. ისწავლეთ ფუნქციების სიმეტრიაზე.