ძირითადი მასალა

ტრიგონომეტრიული განტოლებები და იგივეობები

ივარჯიშეთ
შეაფასეთ შებრუნებული ტრიგონომეტრიული ფუნქციებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
ისწავლეთ
ამ გაკვეთილში ვიდეოები და სტატიები არაა ხელმისაწვდომი
ივარჯიშეთ
ამოხსენით სინუსოიდური განტოლებებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
განივითარეთ ზედა უნარები და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 400 ქულა
ივარჯიშეთ
0/100 ქულა
განივითარეთ ზედა უნარები და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 200 ქულა
შემდეგ თქვენთვის:

თემის ტესტი

განივითარეთ თემის ყველა უნარი და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 600 ქულა!

ამ თემის შესახებ

ისწავლეთ, როგორ ამოხსნათ ტრიგონომეტრიული განტოლებები და როგორ გამოიყენოთ ტრიგონომეტრიული იგივეობები სხვადასხვა ამოცანების ამოსახსნელად.