ძირითადი მასალა

ტრიგონომეტრიული განტოლებები და იგივეობები

ივარჯიშეთ
შეაფასეთ შებრუნებული ტრიგონომეტრიული ფუნქციებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
ამ გაკვეთილში ვიდეოები და სტატიები არაა ხელმისაწვდომი
ივარჯიშეთ
ამოხსენით სინუსოიდური განტოლებებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ივარჯიშეთ

ამ თემის შესახებ

ისწავლეთ, როგორ ამოხსნათ ტრიგონომეტრიული განტოლებები და როგორ გამოიყენოთ ტრიგონომეტრიული იგივეობები სხვადასხვა ამოცანების ამოსახსნელად.