ძირითადი მასალა

ტრიგონომეტრია ჩვეულებრივი სამკუთხედების მიხედვით

ისწავლეთ
გვერდის სიგრძის პოვნა სინუსების თეორემითკუთხის გრადუსული ზომის პოვნა სინუსების თეორემითსინუსების თეორემის დამტკიცება
ივარჯიშეთ
ამოხსენით სინუსების თეორემის გამოყენებითმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
გვერდის სიგრძის პოვნა კოსინუსების თეორემითკუთხის გამოთვლა კოსინუსების თეორემითკოსინუსების თეორემის დამტკიცება
ივარჯიშეთ
ამოხსენით კოსინუსების თეორემის გამოყენებითმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
ამოცანა ტრიგონომეტრიაში: ვარსკვლავებისინუსებისა და კოსინუსების წესები (მიმოხივლა)
ივარჯიშეთ
ამოცანები ზოგადად სამკუთხედებზემოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ამ თემის შესახებ

ისწავლეთ, როგორ გამოვიყენოთ ტრიგონომეტრია სამკუთხედის უცნობი გვერდებისა და კუთხეების საპოვნელად.