ძირითადი მასალა

სტატისტიკა და ალბათობა

ივარჯიშეთ
მოვლენათა თანაკვეთის შემთხვევითი შერჩევამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
მოველენათა თანაკვეთის ალბათობებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
დათვლის პრინციპიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ივარჯიშეთ
მართებული დებულებამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
შემთხვევითი ნიმუშებიდან დასკვნის გამოტანამოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
განაწილებების შედარებამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ამ თემის შესახებ

შესავალი ალბათობასა და სტატისტიკაში იკვლევს ალბათობის ტიპურ მაგალითებს, ხდომილებათა სივრცეს, მოველენათა თანაკვეთას, შემთხვევით შერჩევას და მრავალ სხვას.